De producten van

Natuurluck

Tuinbouwer, Zevenhuizen
Ingrid De Lobel
Ingrid De Lobel heeft Natuurluck opgestart in 1986. Het bedrijf is gevestigd te Zevenhuizen, in Zuid-Holland.

Het project

Natuurluck is een kleinschalig, vollegronds groenteteeltbedrijf waar intensief wordt getuind. In de loop der jaren hebben we onze grond leren kennen en ervaren welke gewassen wel en niet geschikt zijn voor onze grondsoort. Wij verbouwen jaarlijks zo’n 40 verschillende gewassen. Ook proberen wij elk seizoen een aantal nieuwe producten uit. Naast de vollegrond wordt er ook geteeld in een kleine kas en boogtunnels. Hierdoor kunnen we eerder in het seizoen beginnen met telen en ook langer doorgaan in het najaar. Omdat er weinig met machines gewerkt wordt, zijn we nauw betrokken met de bodem en de plant. We zitten er als het ware met onze neus bovenop. Wij werken met plezier, zorg en aandacht voor mens en milieu.

Adres
Zuidplasweg, 22
2761 JL Zevenhuizen
1986
Jaar van oprichting
1
voltijdse werknemer

Het beroep en de werkwijze van Natuurluck

Gewassen

40 gekweekte soorten per jaar

Kweek in volle grond, kweek in koude kassen

Behandeling van gewassen

Gebruik van biologische meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen

Poot- en zaaigoed

Afkomstig van een leverancier binnen de EU, op mijn boerderij geproduceerd, afkomstig van een binnenlandse leverancier

Biologisch zaaigoed, zelfgekweekt zaaigoed

Verwerking

Ik verwerk mijn producten niet

Andere ingrediënten: niet ingevuld

Herkomst van de andere ingrediënten: niet ingevuld

Kenmerken van de andere ingrediënten: niet ingevuld

Deze informatie wordt door de Producent zelf meegedeeld.