De producten van

Raw Milk Company VOF

Zuivelproducent, de Lutte
Koen Mulder
Koen Mulder heeft Raw Milk Company VOF opgestart in 2016. Het bedrijf is gevestigd te de Lutte, in Overijssel.

Het project

Sinds 2016 ben ik bij Raw Milk Company bezig met het maken van ongepasteuriseerde RauwPower zuivel. Deze maakten mijn ouders André en Tonny Mulder al sinds 2013 op onze boerderij in Wijthmen, maar daar zijn we vertrokken vanwege het nieuwe tracé van de N35 door ons weiland.
Wij betrekken de biologische melk bij twee lokale boeren: Jos Elderink (De Lutte) en Eddo Nijhof (Denekamp). We halen de melk direct na het melken nog warm op zodat we hem slechts enkele uren oud kunnen aanzuren. Dit in tegenstelling tot de meeste grote melkfabrieken die elke 3 dagen de melk van 6 melkgiften ophalen.
Wij gaan verder dan biologisch. We stellen eisen aan het voer van de koeien om de verhouding omega-3:omega-6 vetzuren zo hoog mogelijk te krijgen. Dit levert de beste smaak en gezondheid op. De koeien krijgen geen tarwe, maïs, soja of zonnebloem gevoerd. Hun rantsoen bestaat voornamelijk uit vers gras/klaver, hooi, kruiden, met in mindere mate gerst, haver en rogge.

Adres
Beuningerstraat 12
7587 LD de Lutte
2016
Jaar van oprichting
7
voltijdse werknemers

Het beroep en de werkwijze van Raw Milk Company VOF

Werkplaats

Heeft een eigen werkplaats

Basisingrediënt

Rauwe melk

Afkomstig van een lokale landbouwer

Biologische producten, lokale producten (-250km), ambachtelijke producten

Secundaire ingrediënten

Secundaire ingrediënten: niet ingevuld

Herkomst van de secundaire ingrediënten: niet ingevuld

Kenmerken van de secundaire producten: niet ingevuld

Andere ingrediënten

Andere ingrediënten: niet ingevuld

Herkomst van de andere ingrediënten: niet ingevuld

Kenmerken van de andere ingrediënten: niet ingevuld

Opmerking

RauwPower zuivel wordt in onze fabriek in De Lutte gemaakt van ongepasteuriseerde melk. Deze is afkomstig van twee lokale boeren: Jos Elderink (De Lutte, <5 kilometer afstand) en Eddo Nijhof (Denekamp, <10 kilometer afstand). We halen de melk direct op na het melken nog warm op en niet, zoals bij andere melkfabrieken gebruikelijk is, elke drie dagen.

Deze informatie wordt door de Producent zelf meegedeeld.