Sinds mensenheugenis is de landbouw cruciaal voor onze samenleving. En al eeuwenlang inspireert en voedt hij de economie.

Vandaag de dag zijn de tekortkomingen van het dominante agro-industriële landbouwmodel meer dan duidelijk, net zoals de gevaren, beperkingen en inherente onrechtvaardigheid ervan voor de boeren én voor de consumenten. Wat onze voeding betreft, zijn de uitdagingen fundamenteel en zeer complex: onze gezondheid, milieu, de tewerkstelling, het landschap, cultuur, sociale banden… Boeren & Buren wil de macht teruggeven aan de producenten en consumenten, om samen onze voeding en haar productie opnieuw uit te vinden.

Elke dag groeit het Boeren & Burennetwerk en organiseren meer mensen zich lokaal in Buurderijen om zich los te maken van de agro-industrie en hun vrijheid terug te vinden. Zo zullen zij steeds meer invloed kunnen uitoefenen op de toekomstige oriëntatie van de landbouw. Consumenten, boeren en ambachtelijke producenten zullen meewerken aan de opkomst van een productie- en distributiesysteem dat menselijker, ecologischer en eerlijker is.

Portait Guilhem Chéron

“De inzet voor onze landbouw is enorm. We hebben het gevoel dat we niet bij de actie betrokken zijn, dat we geen invloed hebben op belangrijke beslissingen. In deze context geeft Boeren & Buren burgers de kans om mee te werken en de landbouw opnieuw uit te vinden vanuit de praktijk. En dat met flexibiliteit, met efficiëntie en met volle overtuiging en heel veel zin.”

Guilhem Chéron, medeoprichter van Boeren & Buren

Onze missie

  1. De kleinschalige landbouw en lokale ambachten ondersteunen.
  2. Instrumenten creëren om de burger de middelen te geven om op een eerlijkere en duurzamere manier te produceren, verdelen en consumeren.
  3. De sociale banden rondom voedsel herstellen.
  4. Toegang tot een lokale voeding van hoge kwaliteit bieden aan het grootst mogelijke aantal mensen.
  5. Bijdragen aan een ecologische omwenteling door de productiesystemen opnieuw te lokaliseren.
  6. De uitwisseling van ideeën en kennis rond de wereld van de landbouw en voeding bevorderen.

De waarden die ons motiveren

1. Transitie

Door ons netwerk begeleiden we burgers en producenten die een sociale, economische en filosofische transitie willen verwezenlijken om nieuwe vormen van productie en consumptie te doen ontstaan.

2. Samenwerking

Samenwerken zet een waardevolle collectieve dynamiek in gang. We voeden die op dagelijkse basis in het netwerk. Het gaat om een fundamentele hefboom voor de economische en sociale verandering die we nastreven. In deze zin is Boeren & Buren een gedecentraliseerd netwerk: het deelt vraagstukken, bouwt vertrouwen op en geeft autonomie aan de mensen die actief zijn in het veld.

3. Transparantie

Het model van Boeren & Buren plaatst de producent in het hart van de commerciële relatie. Dankzij de directe verkoop zijn het de producenten die vrij hun prijzen bepalen, en de aankopen van de leden vergoeden hun werk op een rechtvaardige manier. Deze transparantie bevordert het vertrouwen dat op zijn beurt de drijfkracht achter de samenwerking vormt. Van onze kant zorgen wij ervoor om regelmatig onze doelstellingen, de aangewende middelen en belangrijke informatie over de onderneming en het netwerk te delen.

4. Ondernemerschap

Wij geloven dat het ondernemerschap gemeenschappelijke belangen kan dienen. De spirit van het ondernemen moet het algemeen belang nastreven, en sociaal en ecologisch succes op hetzelfde niveau zetten als economisch succes. Economisch succes moet synoniem zijn aan sociale impact en vooruitgang.

5. Creativiteit

Met oude ideeën vind je geen nieuwe oplossingen. Creativiteit is cruciaal om oplossingen te vinden voor de complexe problematiek waar we voor staan. Innovatie is dan ook de sleutel tot succes voor de korte ketens, en een kernwaarde van Boeren & Buren!