Produceren, verdelen en consumeren: we geven het een nieuwe betekenis!

Boeren & Buren is één van de drijvende krachten achter de verandering van onze samenleving. Onze missie is om iedereen te voorzien van lekkere, lokale producten én om de duurzame landbouw van de toekomst te helpen ontwikkelen en ondersteunen. Samen met de producenten en de lokale Buurderij-Verantwoordelijken gaan wij deze uitdagingen aan en hebben we er het volste vertrouwen in dat we op een professionele manier en in alle openheid kunnen samenwerken.

Leuk dat je meedoet! Hier geven we een overzicht van de belangrijkste spelregels om samen ons netwerk op een goede manier uit te bouwen. Het Team van Boeren & Buren, de Buurderij-Verantwoordelijke en de producenten gaan samen het volgende aan:

 1. Wekelijks een bijeenkomst organiseren en het aanbod zorgvuldig selecteren op basis van kwaliteit, diversiteit, prijs en afstand. Hij/zij zorgt hierbij dat oneerlijke en onnodige concurrentie tussen de producenten wordt vermeden. Het is belangrijk om hierover met alle betrokken partijen te overleggen en in alle transparantie duidelijke afspraken te maken.
 2. De bijeenkomsten organiseren op een ruime en aangename locatie, waar de Boeren de gelegenheid hebben om hun producten in hygiënische en comfortabele omstandigheden uit te reiken.
 3. Actief op zoek gaan naar mogelijkheden om het netwerk van Buren verder uit te breiden. Zo wordt de afzetmarkt voor de producenten groter en relevanter, dat is een win-win situatie voor iedereen!
 4. Op een dynamische manier met de Buren communiceren via het webplatform (door berichten te posten op het prikbord, etc.) én via sociale media. Om de ervaring voor de Buren nog leuker te maken kan je tijdens de bijeenkomsten ook zorgen voor extra activiteiten (bijvoorbeeld animatie voor kinderen, proeverijen, een wedstrijd organiseren, samen een producent gaan bezoeken, etc.).
 5. Als Buurderij-Verantwoordelijke ben je zowel de gastheer/vrouw van de Buurderij, als een gezicht van het netwerk. Je gaat op een open en positieve manier om met nieuwe Buurderij-Verantwoordelijken in de regio. Je kan ideeën en tips uitwisselen en zoekt interessante manieren om verder samen te werken.
 6. Bij belangrijke beslissingen breng je de betrokken Buren, Boeren en het team van Boeren & Buren op tijd op de hoogte:
  • één maand voor een geannuleerde bijeenkomst
  • twee maanden voor het einde van de samenwerking met een Producent
  • drie maanden voor het sluiten van de Buurderij
 7. Als Buurderij-Verantwoordelijke ben je de spilfiguur in jouw Buurderij. Je biedt een luisterend oor en brengt de Boeren en Buren dichter bij elkaar. Het is aan jou om inspirerende ideeën te verspreiden en leuke initiatieven aan te moedigen.
 8. Respecteer de privacy van de betrokken partijen. Gebruik de persoonlijke gegevens van de producenten en Buren alleen voor doeleinden die vastgelegd zijn door Boeren & Buren.
 9. Zet de producenten niet onder druk om te leveren wanneer hun minimale bestelhoeveelheid niet bereikt wordt.
 10. Hou het team van Boeren & Buren op de hoogte bij eventuele veranderingen in de activiteiten van de Buurderij (locatie, statuut, bankgegevens, Verantwoordelijke, etc.).
 1. Stel producten voor die je zelf zo dicht mogelijk bij de Buurderij geproduceerd of ambachtelijk verwerkt hebt. Deze producten zijn dus rechtstreeks afkomstig van boerderijen of ambachtslieden die zijn ingeschreven op ons platform.
 2. Communiceer op een duidelijke manier over de eigenschappen van je producten (de samenstelling, herkomst, gebruikte productiemethoden, allergenen, etc.). Dit doe je door de beschrijving online zo volledig mogelijk in te vullen, zonder de wettelijke voorschriften uit het oog te verliezen.
 3. Garandeer de levering als de minimale bestelhoeveelheid bereikt wordt. Leg bij de start van de Buurderij de minimale bestelhoeveelheid vast die voor jou haalbaar is. Hou er wel rekening mee dat deze in de eerste maanden niet altijd zal worden bereikt. Geef de Buurderij wat tijd in de opstartfase zodat de Buren de kans hebben jou en de Buurderij beter te leren kennen.
 4. Verzeker je er telkens van dat elke Buur exact de bestelling ontvangt die werd geplaatst op de website.
 5. Lever de producten volgens de voorschriften en wetgeving die van toepassing zijn op de hygiëne, koeling, verpakking en etikettering.
 6. Lever jouw producten op regelmatige basis rechtstreeks en persoonlijk af aan de Buren. Als je er niet bij kan zijn tijdens een bijeenkomst vertrouw dan deze taak toe aan een vertrouwde derde die de producten kent of een andere producent (niet de Buurderij-Verantwoordelijke) in het kader van de rechtstreekse verkoop.
 7. Wees op tijd op de Buurderij. Veel Buren zullen vroeg aanwezig zijn en het is jammer als zij moeten wachten op hun bestelling.
 8. Zorg voor een goede verstandhouding met je collega-producenten in het netwerk.
 9. Draag je steentje bij aan een aangename sfeer in de Buurderij door een goede verstandhouding op te bouwen met de Buren en de Buurderij-Verantwoordelijke. Steun de initiatieven van het Buurderij-team (bijvoorbeeld boerderijbezoeken, proeverijen buiten de bijeenkomsten, etc.).
 10. Informeer de Verantwoordelijke van een Buurderij op tijd als je de samenwerking wenst stop te zetten en respecteer de opzegtermijn van minstens twee maanden.
 1. De verschillende Buurderijen selecteren in functie van hun slaagkansen en geloofwaardigheid. Hierbij zorgen voor een geografische spreiding van de Buurderijen en rekening houden met alle partijen in het netwerk. Bestaande en nieuwe Buurderij-Verantwoordelijken ondersteunen tijdens al hun activiteiten.
 2. De Boeren begeleiden tijdens alle fasen van het verkoopproces op de website. Ervoor zorgen dat de principes van de directe verkoop behouden blijven (vrijwillige deelname, vrije prijsstelling, etc.).
 3. Alle betrokken partijen samenbrengen zodat het netwerk dynamisch en levendig wordt en blijft. Het Boeren & Burennetwerk op het internet zichtbaarheid geven (via sociale media, blogs, etc.), in de media en bij overheidsinstellingen.
 4. Enkel producenten aanvaarden die aan kleinschalige landbouw en/of professionele ambachtelijke productie doen, die hun activiteit wensen te (her)lokaliseren met zorg voor het milieu en topkwaliteit.
 5. Bewustwording creëren in het netwerk en bij het brede publiek rond de uitdagingen in de landbouw en de ambachtelijke productie.
 6. De efficiënte uitbetaling van de Boeren en de Verantwoordelijken verzekeren. De consequenties van eventuele technische tekortkomingen door het online betalingssysteem opvangen.
 7. Op een transparante manier over nieuwe diensten communiceren. De economische en sociale impact op lokaal niveau wordt hier telkens blijvend voorop gesteld.
 8. Rekening houden met de feedback die wordt doorgegeven door de gebruikers. Deze gebruiken om zowel de commerciële als de sociale aspecten van het online platform te verbeteren.
 9. Er op toezien dat de dynamiek van een Buurderij niet stilvalt wanneer een Buurderij-Verantwoordelijke wenst zijn/haar activiteiten stop te zetten. Er wordt dan gezocht naar een nieuwe, competente Verantwoordelijke of er wordt eventueel een nieuwe Buurderij in de buurt opgestart.
 10. Een objectieve en neutrale positie behouden bij eventuele geschillen tussen de Buren, Boeren en/of Buurderij-Verantwoordelijken.