De producten van

Landknapen

Fruitteler, Geitenhouder, Kippenhouder, Lummen
Koen Vanroye
Koen Vanroye heeft Landknapen opgestart in 2009. Het bedrijf is gevestigd te Lummen, in Vlaanderen.

Het project

In 2009 begon Koen met 30 lammetjes groot te brengen in de oude leegstaande varkensstallen van zijn grootouders.
Ondertussen is het bedrijf uitgegroeid tot een biologisch melkgeitenbedrijf met een kleine 300 melkgeiten. Sinds 2013 staat er een nieuwe stal, een serrestal waarin het aangenaam vertoeven is door het vele licht en de vele lucht… In 2020 werd er in de geitenweide een centrale gang aangelegd via de welke de geiten naar de verschillende weides kunnen (doorschuifsysteem). Langsheen deze “gang” werden heel wat bomen en struiken aangeplant die op termijn zullen zorgen voor schaduw en extra mineralen. Ook in de verschillende weitjes werden nog (treur-)bomen aangeplant.
Een samenwerking met Giedo en Magda (twee ervaren kaasmakers) leidde in 2015 tot het oprichten van kaasmakerij Karditsel bij ons op het erf. Hier wordt alle melk van de boerderij verwerkt tot heerlijke zachte geitenkazen.
Zolang ze nog melk nodig hebben (tot de leeftijd van ongeveer 2 maanden) lopen de lammetjes bij de moeders. Een deel van de bokjes (hoe langer hoe meer) worden op de boerderij grootgebracht en afgemest. Het vlees wordt verkocht via een eigen klantenbestand en via verschillende buurderijen.
In de boomgaard aan de boerderij lopen braadkippen die eveneens via de korte keten verkocht worden, net zoals de stroop die van het fruit gemaakt wordt.
Enkele kleine accentjes die we nog graag leggen in onze boerderij:
- zorg: we zijn erkend als zorgboerderij en krijgen dan ook af en toe een hulpboer of hulpboerin over de vloer
- openheid: in de zomer staan de staldeuren (vlak aan de straat) altijd open zodat voorbijgangers en fietsers even binnen kunnen kijken, jaarlijks houden we ook een lammetjesdag voor het grote publiek
- levend erfgoed: we hebben een hart voor de oude lokale rassen, zo houden we tussen onze geiten ook een groep Vlaamse, een groep kempense en een groep Belgische hertegeiten. Bij de braadkippen willen we in de toekomst zelf onze kuikens gaan kweken van de oude rassen, we denken onder meer aan Mechels hoen en Mechelse kalkoenkoppen…
Meer informatie over het reilen en zeilen op onze boerderij en over het vlees dat we verkopen, kan je lezen in onze nieuwsbrief die ongeveer om de 2 maanden verschijnt. Inschrijven hiervoor kan via landknapen.be

Adres
Goeslaerstraat 33
3560 Lummen
2009
Jaar van oprichting
2.5
voltijdse werknemers

Het beroep en de werkwijze van Landknapen

Werkplaats

Laat produceren met eigen recepten door een externe werkplaats

Basisingrediënt

Appelen en peren

Productie op eigen bedrijf

Biologische producten, lokale producten (-250km)

Secundaire ingrediënten

Geen

Herkomst van de secundaire ingrediënten: niet ingevuld

Kenmerken van de secundaire producten: niet ingevuld

Andere ingrediënten

Geen

Herkomst van de andere ingrediënten: niet ingevuld

Kenmerken van de andere ingrediënten: niet ingevuld

Opmerking

Onze perenstroop wordt op ambachtelijke wijze gemaakt van ons eigen fruit (40% appelen en 60% peren), zonder toevoegingen. Dit fruit groeit in onze biologische hoogstamboomgaarden. In deze boomgaarden lopen ook de kippen en de schapen.

Deze informatie wordt door de Producent zelf meegedeeld.