Neem de proef op de som en stel de vraag aan mensen in je omgeving. Niemand zal ver in zijn stamboom moeten zoeken om landbouwers terug te vinden. En dat hoeft ook niet te verbazen.

Vroeger werkte een groot deel van de Nederlanders op de akkers. Zelfs in 1980 waren dit er nog meer dan 265. 000. Sindsdien heeft meer dan de helft van de landbouwbedrijven zijn deuren moeten sluiten. Ook nu nog verdwijnen er gemiddeld 5 boerderijen per dag. Er vindt een enorme schaalvergroting plaats. Sinds de jaren ‘50 wordt de landbouwsector steeds verder geintensiveerd en geïndustrialiseerd. En dat zorgt o. a. voor een hoge uitstoot van broeikasgassen, het noodzakelijk gebruik van pesticiden, een afname van de soortendiversiteit en een lage levenskwaliteit voor productiedieren.

Boeren & Buren wil de tijd niet terugdraaien, maar wel de kleinschalige boerenbedrijven de middelen geven om hun vrijheid terug te winnen, hun autonomie te bewaren en uiteindelijk goed te kunnen leven van hun werk.

Door ervoor te zorgen dat zij een eerlijke prijs krijgen voor hun werk, zijn ze in staat hun productieproces in te richten op een duurzame manier. Door op de Buurderij te verkopen krijgt de producent 80 % van de opbrengst van zijn producten, in vergelijking met de 15-25 % die de meeste supermarkten bieden.

En dat zorgt ervoor dat jij, je vrienden, familie en de hele buurt onbezorgd kunnen genieten van lokaal, vers en gezond eten. Door direct van de producent te kopen, ondersteun je de boerderijen met een menselijke schaal, waar dieren met respect worden gehouden en met landbouwmethoden die de bodem, het landschap en de biodiversiteit beschermen. En doordat de producten weinig kilometers afleggen zijn ze verser dan vers, en dat proef je!

Zo nemen zowel de Boeren als de Buren het heft van hun voedsel weer in eigen handen. Op de Buurderij ontstaat weer contact tussen producent en consument en verdwijnen de muren tussen beide werelden. Zo komen Buren duizenden nuttige dingen te weten komen over een productieketen die normaal zo ontransparant bleef. Hoe worden spruiten gekweekt? Wat komt er bij kijken om varkens te houden? En waterkers, wat is dat voor een beest? Het directe contact met de Boeren is altijd een bron van verrijking… en plezier!

« Wij zijn jonge boeren die hebben gekozen voor diversiteit: schapen houden, kippen, kalkoenen… Dankzij Boeren & Buren zijn we, met veel hartstocht en energie, nu ook begonnen met een gevarieerd aanbod aan groenten (sla, kruiden, spinazie…). Als producent is het belangrijk voor ons om niet al onze eieren in één mand te leggen: producten en verkoopkanalen diversifiëren, dat is de sleutel tot succes! »

Jeroen en Delfien Hemelings-Vereecken

Landbouw en veeteelt

« Ik ben niet het soort mens dat een hele dag achter de computer kan zitten. Maar met Boeren & Buren zie ik hoe het Internet een mooie impuls kan geven aan de korte keten. Alles gaat veel sneller, informatie verspreidt zich razendsnel, we bereiken elke dag nieuwe consumenten. En dit alles zonder het persoonlijke contact te verliezen, want met de bijeenkomsten ontmoet de virtuele ook de echte wereld. »

Thomas Boonen

Biologische groentenkweker

« Vanaf het begin van mijn avontuur met Boeren & Buren, heb ik er voor gekozen om samen te werken met andere producenten. Zo kunnen we de logistiek optimaliseren. Door ons aanbod samen te voegen en de levering aan de Buurderijen om de beurt te doen, kunnen we er meer bedienen en een volledig aanbod presenteren. Deze onderlinge hulp en solidariteit is heel waardevol. Je bent niet meer alleen en dat is zowel geruststellend als gezellig. »

Cathy Michel

Veeteelt

«Sinds begin 2014 is Boeren & Buren voor ons een fantastische afzetmarkt waardoor we onze afhankelijkheid van de sterk variërende melkprijs drastisch hebben kunnen inperken, door bijna onze volledige productie ambachtelijk te verwerken. We hebben zo ook de mogelijkheid gekregen om te investeren in beter materiaal en familieleden te betrekken op de boerderij. Daarnaast hebben we ons aanbod van producten gediversifieerd om beter aan de wensen van de consumenten te voldoen. Niets dan innovatie! We wilden het concept graag kenbaar maken in ons dorp en hebben er daarom zelf een Buurderij opgestart.»

Marie Amorison

Melkboerin en kaasmaker